verksamhet

Verksamhet 

A-Key jobbar med i stort sett alla köttslag och ett omfattande urval av specifikationer och kvaliteter. Ett brett kontaktnät och köttkunskap är vår grund till att möta våra kunders önskemål på den svenska marknaden, där vi levererar kött till detaljhandel, restaurang- och storhushållsgrossister samt råvaror till livsmedelsindustrin. 

Vår leverantörsbas består av ledande köttföretag inom EU som regelbundet förser oss med varor från hela världen. Med ett flertal av dessa leverantörer har vi en mångårig stark relation både företagsmässigt och personligt. 

 

Policy 

Grunden för det arbete vi gör och de produkter vi säljer är att följa den lagstiftning som omfattar den verksamhet som A-Key bedriver. Vi vill leverera den kvalitetsnivå som kunden efterfrågar och strävar efter att möta alla specifika kundkrav. 

 

Produktsäkerhet och kvalitet 

Under 2015 blev A-Key AB BRC-certifierade vilket innebär en större skyldighet att ha koll på producenter och ett ökat ansvar gentemot våra kunder. Vi vill leverera produkter ur vårt sortiment som uppfyller gällande lagstiftningskrav. BRC-certifieringen innebär att det finns regler för hur vi ska arbeta med kritiska styrpunkter (HACCP), producentgodkännande, märkning av produkter och spårbarhet. 

Vår ambition är att alla producenter som levererar produkter till oss är certifierade enligt en GFSI erkänd kvalitetsstandard. Vi har en process för att godkänna leverantörer och tar regelbundet upp frågor som kvalitet, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Dessa frågor får allt större betydelse för att kunna uppfylla de kundspecifika krav som vi möter idag. 

 

Information angående dataskydd - GDPR
A-Key AB behandlar kund- och leverantörsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Uppgifterna rör sig om namn, postadress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, kontonummer och i vissa fall personnummer för enskild firma och används endast i samband med inköp, försäljning och fakturering. VD är ytterst ansvarig för uppgifterna. Kontaktuppgifter till A-Key AB står nedan och under Kontakta oss.

 


BRC Agents and Brokers 2019-2020

A-Key AB
Kilowattvägen 4, 136 44 Handen
Tel: +46 8 722 40 40 Fax: +46 8 722 42 05

Go to top